kysuce kaplnka

Obchodná akadémia D.M. Janotu pokračovala v projekte Pracovná skúsenosť rozširujúca tvoje horizonty

obchodna akademia zajazd mPočas tohto školského roka 2017/2018 Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu pokračovala v projekte s názvom „Work experience as a great way to broaden your horizons“ – Pracovná skúsenosť rozširujúca tvoje horizonty, na ktorý škola získala nenávratný finančný príspevok z grantov EÚ vo výške 70 380 eur v časovom horizonte 2016 – 2018.

Projekt - zahraničná stáž žiakov UK - sa realizoval v rámci programu Erasmus+, kľúčová akcia K102 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – Mobilita učiacich sa v OVP. V tomto roku 14-ti žiaci 4. ročníka študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium absolvovali zahraničnú stáž v termíne 28. 05. – 08. 06. 2018 v anglickom meste Plymouth. Účasťou na mobilite mali naši žiaci možnosť prehĺbiť si, rozvíjať a overiť si odborné kompetencie, praktické vedomosti a zručnosti z oblasti účtovníctva, ekonomiky, manažmentu, marketingu, administratívy a korešpondencie, informačných technológií. Zároveň si žiaci rozšírili obzory pri získavaní nových a potrebných skúseností v autentickom cudzojazyčnom prostredí zahraničných firiem, čo je z hľadiska potrieb účastníkov veľmi dôležité, keďže od študentov bilingválneho štúdia sa vyžaduje na konci štúdia dosiahnutie úrovne C1 z cudzieho jazyka a vysoká konkurencia na trhu práce kladie na absolventov aj vysoké odborné požiadavky a rozhľadenosť.

 

Taktiež priamym pôsobením a účasťou na pracovno-právnych vzťahoch s dôrazom na rešpektovanie sociálnych, kultúrnych a náboženských odlišností sa žiaci stretli a pracovali so zamestnancami z rôznych kultúr. Aj pobytom v hosťovských rodinách mali žiaci možnosť autenticky spoznávať tradičnú kultúru Veľkej Británie, čím sa naplnil aj multikultúrny aspekt na medzinárodnej úrovni. Svoje skúsenosti môžu takto žiaci pretaviť aj do praxe. Toto ich pôsobenie v zahraničí viedlo k celkovému zvýšeniu ich motivácie, k flexibilite a schopnosti aktívne komunikovať v anglickom jazyku počas výkonu odbornej stáže. Ďalším cieľom odbornej stáže bolo zistiť od zamestnávateľov, aké požiadavky európskeho trhu práce sú aktuálne kladené na uchádzačov o zamestnanie.

 

Na základe zistených skutočností výsledky odbornej stáže sa budeme snažiť zakomponovať aj do Školského vzdelávacie programu, a tak zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania, lepšie pripraviť našich žiakov na potreby trhu práce a nadviazať spoluprácu s inštitúciami pôsobiacimi v zahraničí. SR ako člen EÚ má silné podnikateľské postavenie v spolupráci so zahraničnými firmami. Tieto firmy žiadajú kvalifikovaných zamestnancov, predovšetkým v oblasti jazykových znalostí, odborných vedomostí a zručností. I v našom regióne pôsobia veľké firmy (automobilové firmy, strojárenské firmy), ktoré od absolventov uchádzajúcich sa o pracovnú pozíciu v administratívnej oblasti vyžadujú vysokú jazykovú erudovanosť. Je preto nevyhnutné pripravovať žiakov pre trh práce i takouto formou nadobúdania ekonomických, jazykových vedomostí a zručností počas štúdia.

 

Pre účastníkov hlavným vzdelávacím výstupom bol certifikát „ECVET Certificate“ od prijímajúcej organizácie, kde sú ohodnotené celkové vzdelávacie výstupy, ktoré žiaci nadobudli počas praxe, ďalej certifikát „Responsible Work Practise“, v ktorom je žiakom pridelený 1 kredit, ktorý môžu použiť kdekoľvek v rámci EÚ pri pokračovaní v štúdiu. Účastníci získali aj certifikát Europass - Mobility, ktorý na základe získaných jazykových a odborných kompetencií vydala naša škola Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Čadca. Tieto nástroje tak žiakom otvoria brány pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Počas pobytu na stáži sa cez víkend žiaci zúčastnili aj na poznávacom výlete v oblasti Cornwall, kde mohli obdivovať krásu a špecifickosť okolitej prímorskej krajiny. Žiakov sprevádzali a dohliadali na výkon odbornej praxe Mgr. Kristína Bednárová – koordinátorka projektu a Ing. Katarína Bebejová – garant za odborné predmety. Veľká vďaka patrí našej Národnej agentúre programu Erasmus+, prostredníctvom ktorej sa projekt mohol realizovať. Projekt je realizovaný s finančnou podporou EÚ. Národná agentúra ani Európska komisia nenesú nijakú zodpovednosť za obsah poskytnutých informácií.

 

Koordinátorka projektu: Mgr.Kristína Bednárová

Dnes je

restauracie na kysuciach5

akcie tipy na kysuciach5

inzerat zastupca sefredaktorky mykysuce


STE NA FACEBOOKU? Staňte sa priateľom Kysúc

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby