kysuce kaplnka

Pri kaplnke sv. Anny vo Vysokej nad Kysucou sa konala pútnická svätá omša

putnicka omsa mEšte pred zriadením novej farnosti sa vo Vysokej nad Kysucou udiala mimoriadne zaujímavá udalosť, ktorá rozvírila každodenný život celej farnosti, ale nepochybne i širšieho okolia.

Kde pri akejsi studničke sa mala 12-ročnému dievčaťu z Vysokej zjaviť sv. Anna, na ktorej príhovor mali ľudia získať mnohé milosti, ak sa budú modliť a robiť zbožné veci. Preto na hore Kyčera sa v roku 1911 udialo nezvyčajné ,,posolstvo’’ bola tu postavená kaplnka zasvätená úcte sv. Anny. Kaplnka zasvätená sv. Anne na hore Kyčera sa v priebehu rokov stala pútnickým miestom a v súčasnosti sa pri nej každoročne pri príležitosti sviatku sv. Anny koná pútnická slávnostná sv. omša. I tento rok mala nedeľa 30. júla 2017 právom prívlastok sviatočná. V tento deň sa v obci Vysoká nad Kysucou, konala svätoannenská púť na horu Kyčera. O 9:00 hodine začala púť sprievodom so sochou Panny Márie, ktorú symbolicky k svojej matke niesli až do kaplnky sv. Anny na horu Kyčera, členovia DHZ Vysoká nad Kysucou a členovia DHZ Horný Kelčov za početnej účasti veriacich.

 

Pútnický sprievod prechádzal od Ústredia obce Vysoká nad Kysucou cez miestnu časť Nižný Kelčov - Široký most a odtiaľ poľnou cestou až na horu Kyčera ku kaplnke sv. Anny. Tu už pútnikov očakávalo množstvo veriacich, ktorí výstup na horu Kyčera absolvovali individuálne. Ten, kto si v tomto roku všimol, že interiér kaplnky sv. Anny je akýsi zmenený hádal správne. V mesiacoch jún – júl totiž šikovní majstri pod vedením pána Viliama Nevidzana zrealizovali rekonštrukciu celého jej interiéru. V kaplnke bola vybetónovaná nová podlaha, steny boli asanované proti vlhkosti a vymaľované a na podlahu v celej kaplnke bola uložená nová dlažba. Pred začiatkom sv. omše bola kaplnka sv. Anny preto opätovne požehnaná. Po úvodných modlitbách sa pred kaplnkou sv. Anny začala o 11:00 hodine pútnická slávnostná sv. omša, ktorá bola vyvrcholením celej svätoanenskej púte.

 

Slávnostnú sv. omšu celebroval novokňaz Štefan Richtárik z Predmiera spolu s vysockým pánom farárom Mgr. Jurajom Bunčiakom. Po duchovnom nasýtení a krásnom novokňazskom požehnaní, nasledovalo nasýtenie i hmotné. Občerstvenie, ktoré pre pútnikov každoročne pripravujú členovia DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov, spríjemnilo všetkým pútnikom i chvíle po sv. omši. Príjemný pocit z duchovne prežitého dopoludnia, spoločne so slnečným počasím robia z tohto duchovno-kultúrneho podujatia jedinečnú udalosť, na ktorú ostávajú vždy len dobré spomienky a preto, kto i tento rok absolvoval vo Vysokej nad Kysucou pešiu túru ku kaplnke sv. Anny , určite odchádzal s pocitom, že urobil niečo pre svoje telo, ale predovšetkým pre svoju dušu ...

 

Nikola Zajacová, Anton Varecha

Foto: Katarína Jantošová, Mgr. Alžbeta Varechová, Mgr. Anton Varecha, Ing. Ján Lisko

Dnes je

restauracie na kysuciach5

akcie tipy na kysuciach5


STE NA FACEBOOKU? Staňte sa priateľom Kysúc

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby