zima kysuce2

Ocenenie Ing. Františka Kajánka je aj ocenením SOŠ technickej Čadca

fero kajanek mPri príležitosti Dňa učiteľov bol Ing. František Kajánek, riaditeľ SOŠ technickej v Čadci, ocenený „Malou medailou sv. Gorazda“ za významný prínos a popularizáciu stredného odborného školstva a systému duálneho vzdelávania žiakov. Ocenenie prevzal 31. marca 2017 v Bratislave z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana.

Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci SOŠ technickej v Čadci blahoželajú pánovi riaditeľovi a sú presvedčení, že ocenenie „Malá medaila sv. Gorazda“ je v správnych rukách. Ing. František Kajánek pracuje v SOŠ technickej (predtým SOU strojárske) Čadca už 34 rokov. Najskôr ako technológ, potom ako učiteľ odborných predmetov a od 1. 3. 1990 do súčasnosti ako riaditeľ školy. Pán Kajánek sa aktívne spolupodieľal na viacerých národných projektoch - Rozvoj stredného odborného vzdelávania, Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a prácu s talentami, Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania a Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety a iné.

 

Je tiež spoluautorom vzorových štátnych vzdelávacích programov pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 23 a 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I. a II. Úspešne spolupracuje so Slovenským zväzom výrobcov tepla pri profilácií nového študijného odboru mechanik elektrotechnik pre oblasť výrobcov tepla. V spolupráci so Slovenským zväzom výrobcov tepla pripravil celú pedagogickú dokumentáciu, ktorá bola predložená na schválenie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Škola pod jeho vedením napreduje míľovými krokmi. Zrealizovali sa stavebné úpravy školy s cieľom zníženia vysokej energetickej náročnosti, dokončila sa digitalizácia školy, prebieha výmena zastaraného strojového parku, získanie nových CNC strojov, dobudované boli viaceré odborné a polo odborné učebne na teoretickom vyučovaní i odbornom výcviku. V súčasnosti sa začalo s výstavbou telocvične, posledného boľavého miesta školy. Pripravené sú aj projekty bezbariérového prepojenia budov teoretického a praktického vyučovania, rekonštrukcia sociálnych zariadení, nákup nových moderných strojov.

 

Pod vedením pána Kajánka bola škola úspešná aj v rámci viacerých projektov: Phare EÚ – cezhraničná spolupráca škôl (Česká a Poľská republika), Intereerg, Zo školských lavíc do zamestnania, rozvojové projekty MŠVV a Š SR – Grafické systémy, Podpora a propagácia odborného vzdelávania zameraného na nedostatkové odbory a mnohé ďalšie. Významné sú aj aktivity pána riaditeľa pri propagovaní a zavádzaní duálneho vzdelávania, v rámci ktorého úspešne spolupracuje s firmami- Schaeffler Kysuce, s.r.o., Kysucké Nové Mesto, OMNIA KLF, a.s., Kysucké Nové Mesto, KINEX Bearings, a.s., Bytča. Okrem riadiacej a pedagogickej práce má viaceré mimoškolské aktivity, a to v SOPK Žilina, člen Ústrednej maturitnej komisie pri MŠVVaŠ SR, člen Územnej školskej rady pri ŽSK, koordinátor Krajského stredoškolského parlamentu za Kysuce a poslanec obecného úradu Podvysoká. Ing. František Kajánek je osobnosť, ktorú si vážia nielen zamestnanci školy pre jeho empatiu, ľudskosť a ochotu pomôcť, ale aj minulí i súčasní žiaci a ich rodičia. Do budúcnosti mu želáme veľa zdravia a tvorivých síl pri realizovaní odvážnych projektov, zameraných na ďalšie skvalitňovanie vzdelávania.

 

Zamestnanci SOŠt Čadca

coop-cadca

Dnes je

restauracie na kysuciach5

akcie tipy na kysuciach5


STE NA FACEBOOKU? Staňte sa priateľom Kysúc

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby