jar kysuce 2016

Ocenenie Ing. Františka Kajánka je aj ocenením SOŠ technickej Čadca

fero kajanek mPri príležitosti Dňa učiteľov bol Ing. František Kajánek, riaditeľ SOŠ technickej v Čadci, ocenený „Malou medailou sv. Gorazda“ za významný prínos a popularizáciu stredného odborného školstva a systému duálneho vzdelávania žiakov. Ocenenie prevzal 31. marca 2017 v Bratislave z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana.

Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci SOŠ technickej v Čadci blahoželajú pánovi riaditeľovi a sú presvedčení, že ocenenie „Malá medaila sv. Gorazda“ je v správnych rukách. Ing. František Kajánek pracuje v SOŠ technickej (predtým SOU strojárske) Čadca už 34 rokov. Najskôr ako technológ, potom ako učiteľ odborných predmetov a od 1. 3. 1990 do súčasnosti ako riaditeľ školy. Pán Kajánek sa aktívne spolupodieľal na viacerých národných projektoch - Rozvoj stredného odborného vzdelávania, Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a prácu s talentami, Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania a Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety a iné.

 

Je tiež spoluautorom vzorových štátnych vzdelávacích programov pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 23 a 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I. a II. Úspešne spolupracuje so Slovenským zväzom výrobcov tepla pri profilácií nového študijného odboru mechanik elektrotechnik pre oblasť výrobcov tepla. V spolupráci so Slovenským zväzom výrobcov tepla pripravil celú pedagogickú dokumentáciu, ktorá bola predložená na schválenie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Škola pod jeho vedením napreduje míľovými krokmi. Zrealizovali sa stavebné úpravy školy s cieľom zníženia vysokej energetickej náročnosti, dokončila sa digitalizácia školy, prebieha výmena zastaraného strojového parku, získanie nových CNC strojov, dobudované boli viaceré odborné a polo odborné učebne na teoretickom vyučovaní i odbornom výcviku. V súčasnosti sa začalo s výstavbou telocvične, posledného boľavého miesta školy. Pripravené sú aj projekty bezbariérového prepojenia budov teoretického a praktického vyučovania, rekonštrukcia sociálnych zariadení, nákup nových moderných strojov.

 

Pod vedením pána Kajánka bola škola úspešná aj v rámci viacerých projektov: Phare EÚ – cezhraničná spolupráca škôl (Česká a Poľská republika), Intereerg, Zo školských lavíc do zamestnania, rozvojové projekty MŠVV a Š SR – Grafické systémy, Podpora a propagácia odborného vzdelávania zameraného na nedostatkové odbory a mnohé ďalšie. Významné sú aj aktivity pána riaditeľa pri propagovaní a zavádzaní duálneho vzdelávania, v rámci ktorého úspešne spolupracuje s firmami- Schaeffler Kysuce, s.r.o., Kysucké Nové Mesto, OMNIA KLF, a.s., Kysucké Nové Mesto, KINEX Bearings, a.s., Bytča. Okrem riadiacej a pedagogickej práce má viaceré mimoškolské aktivity, a to v SOPK Žilina, člen Ústrednej maturitnej komisie pri MŠVVaŠ SR, člen Územnej školskej rady pri ŽSK, koordinátor Krajského stredoškolského parlamentu za Kysuce a poslanec obecného úradu Podvysoká. Ing. František Kajánek je osobnosť, ktorú si vážia nielen zamestnanci školy pre jeho empatiu, ľudskosť a ochotu pomôcť, ale aj minulí i súčasní žiaci a ich rodičia. Do budúcnosti mu želáme veľa zdravia a tvorivých síl pri realizovaní odvážnych projektov, zameraných na ďalšie skvalitňovanie vzdelávania.

 

Zamestnanci SOŠt Čadca

Dnes je

restauracie na kysuciach5

akcie tipy na kysuciach5


STE NA FACEBOOKU? Staňte sa priateľom Kysúc

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby