kysuce kaplnka

Vykurovacie obdobie- problematika z hľadiska ochrany pred požiarmi

vykurovacie obdobie titulkaVykurovacie obdobie je jedno z rizikových časových období počas roka sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Počas tohto obdobia je potrebné, aby každý z nás, ktorí prichádzame do kontaktu s vykurovacími zariadeniami im venoval zvýšenú pozornosť.

O vykurovacom období však nemôžeme hovoriť ako o jednorázovo časovo obmedzenej aktivite. Je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že v mnohých oblastiach Slovenska, vzhľadom na klimatické podmienky územia sa vykuruje po celý rok, preto sú požiare z vykurovania štatisticky sledované počas celého roka. Pri sledovaní štatistiky požiarovosti v období vykurovania zisťujeme, že najvyšší počet požiarov vzniká v bytovom hospodárstve vo vlastníctve súkromných osôb. Do tretieho štvrťroku v súvislosti s vykurovaním vzniklo na Kysuciach 28 požiarov s priamou škodou 102 180 eur. Pri týchto požiaroch prišla 1 osoba o život.

 

Najčastejšími príčinami požiarov sú nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha a nevyhovujúci technický stav vykurovacích telies. Častými príčinami požiarov sú nedbalosť a neopatrnosť osôb pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými kvapalinami a žeravým popolom na miestach, kde by mohol vzniknúť požiar.

 

Dovoľte nám pripomenúť niekoľko dôležitých zásad k predchádzaniu vzniku požiarov počas obdobia vykurovania:

- skontrolovať vo vlastnom záujme pred vykurovacou sezónou stav vykurovacích telies a zariadení

- umiestňovať vykurovacie telesá na bezpečné miesta a do bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov

- inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu

- dbať na kontrolu vykurovacích telies počas prevádzky

- dbať na vysypávanie popola z vykurovacích telies do nehorľavých nádob

- dodržiavať predpisy pre skladovanie a používania horľavých látok, kvapalín a plynov

 

Pri tejto príležitosti, Vám chceme pripomenúť všeobecnú povinnosť ohlásiť, každý vzniknutý požiar na tel. č. 150/112. Dôsledné zabezpečovanie a dodržiavanie protipožiarnych opatrení, ako aj zvýšená opatrnosť nás všetkých, môžu znížiť riziko vzniku požiarov počas vykurovacej sezóny.

 

oddelenie požiarnej prevencie

OR HaZZ v Čadci

coop-cadca

Dnes je


STE NA FACEBOOKU? Staňte sa priateľom Kysúc

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby