kysuce kaplnka

Úspech študentky Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou v súťaži Stredoškolský podnikateľský zámer 2018

uspech studentky mStredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa zúčastnila súťaže „Stredoškolský podnikateľský zámer 2018“.

Mal za cieľ motivovať študentov stredných škôl a podporiť ich záujem o podnikanie, prípadné samo zamestnanie a súčasne aj oceniť iniciatívu a kreativitu mladýchMľudí v tejto oblasti.

Ocenenie bolo určené pre študentov stredných škôl so sídlom na území Žilinského samosprávneho kraja a predmetom súťaže bolo vytvorenie vlastného podnikateľského zámeru v ľubovoľnej oblasti.

 

Z našej školy sa súťaže zúčastnila Soňa Bátorková, žiačka III. B triedy študijného odboru drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve s podnikateľským zámerom „Originálny svet drevených hračiek“. Drevené hračky boli vždy v obľube. Drevo je čím ďalej tým vzácnejšie, ale napriek tomu sa stále používa na výrobu rozmanitých predmetov v rovnakej miere ako ostatné materiály. Podstata týchto hračiek sa nezmenila. Jej účel bol vždy pobaviť nielen deti ale aj dospelých ľudí. Prihlásené podnikateľské zámery hodnotila päť členná odborná porota s dôrazom na originalitu, realizovateľnosť, trhové šance, udržateľnosť, inovačný potenciál a kvalitu spracovania podnikateľského zámeru. Každoročne v rámci oceňovania sú odmeňované tri najlepšie vyhodnotené stredoškolské podnikateľské zámery. V ôsmom ročníku súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer hodnotiaca komisia Soni Bátorkovej zo SOŠ drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou udelila tretie miesto. Cena jej bola odovzdaná v aule Žilinskej univerzity. Vypracovaním podnikateľského zámeru sme chceli, aby žiačka aplikovala v praxi osvojené teoretické vedomosti v oblasti podnikateľských zručností, znalostí ovládania CNC stroja, práce v propagačnej tvorbe. Nadobudne tak väčšie možnosti pre svoje uplatnenie v budúcnosti po skončení štúdia na trhu. Podporujeme jej podnikateľský zámer, pretože detská hračka je neoddeliteľnou súčasťou života každého jedného z nás. Rozvíja motoriku, nápaditosť, tvorivosť a trpezlivosť. Jej nápad by mohol tvoriť samostatnú časť výrobného programu v už existujúcich drevárskych firmách ako efektívne využitie odpadového materiálu.

Mgr. Mária Gavenčiaková

Dnes je

restauracie na kysuciach5

akcie tipy na kysuciach5

inzerat zastupca sefredaktorky mykysuce


STE NA FACEBOOKU? Staňte sa priateľom Kysúc

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby