kysuce kaplnka

Žiaci Obchodnej akadémie Čadca úspešní v krajskom kole olympiády v cudzom jazyku

oa cadca mOlympiáda v cudzom jazyku je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž. Jej zámerom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v cudzom jazyku a zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov.

Cieľom písomnej časti je preveriť jazykové kompetencie súťažiacich (čítanie s porozumením, praktické ovládanie jazyka). Ústna časť je zameraná na samostatný prejav na základe vizuálneho stimulu a situačnej úlohy. Dňa 13. 02. 2018 sa konalo na Dopravnej akadémii v Žiline Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. OA DMJ Čadca reprezentoval v kategórii 2C víťaz školského kola, žiak 5. ročníka bilingválneho nemecko-slovenského štúdia Richard Riesterer, ktorý sa medzi 9 súťažiacimi ako jediný žiak SOŠ umiestnil na veľmi peknom 4. mieste. Olympijský duch prevládal 14. 2. aj v budove anglicko-slovenskej bilingválnej sekcie Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci, kde sa konalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Za OA DMJ Čadca súťažila Nina Marťáková, žiačka 5. ročníka bilingválneho anglicko-slovenského štúdia, ktorá sa v kategórii 2C1 medzi 12 súťažiacimi umiestnila na peknom 5. mieste (najlepšie umiestnenie medzi žiakmi zo SOŠ). Srdečne blahoželáme!

 

PaedDr. Mária Miníková, Mgr. Kristína Bednárová

Dnes je

restauracie na kysuciach5

akcie tipy na kysuciach5

inzerat zastupca sefredaktorky mykysuce


STE NA FACEBOOKU? Staňte sa priateľom Kysúc

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby