kysuce kaplnka

MANŽELSTVO A RODINA (22)

Starí Rimania videli v žene predovšetkým matku a gazdinú. Za jej najvlastnejšie povolanie pokladali rodenie, opateru detí a vedenie manželovej domácnosti. Z tejto stránky bola vydatá Rimanka „paňou domu" a požívala veľkú vážnosť. Pravda, neobmedzenú moc nad ňou samotnou, nad deťmi a majetkom mal otec rodiny (pater familias). Počestná rímska matróna sa nemala veľmi objavovať na verejnosti. Mala byť pobožná, pokorná, počestná a pracovitá. Rimanky mali patriť výlučne do kruhu rodiny.

Ideálom prísnej starorímskej výchovy bola rodinná výchova. Rodičia sa uznávali za hlavné autority pri výchove detí a nik sa im nemal miešať do tejto ich kompetencie. Keď sa dieťa narodilo, otec ho symbolickým zdvihnutím uznal za svoje; pravda, len ak bolo zdravé a súce na svet. Nedostatočne vyvinuté, akokoľvek znetvorené, neduživé, choré dieťa odmietol zodvihnúť. Museli ho odložiť a ak sa ho niekto neujal, zahynulo. Vtedajšia verejná mienka takéto čosi uznávala a nevidela v tom nič nemorálneho. V skutočnosti nevinné dieťa bolo vlastne odsúdené umrieť. Ak v staršom Ríme deti opatrovala a vychovávala matka, neskôr – v cisárskom Ríme – v majetnejších rodinách opateru detí zverovali pestúnkam. Pravda, už vtedy cenzori, ktorí sa starali o mravnosť, prísne trestali otcov, čo zanedbávali svoju rodinu a nestarali sa o jej živobytie. Dôsledkom prísnosti mravov ideálom bola početnejšia, mnohodetná rodina. Aj známy rímsky básnik Ovídius, ktorý bol inak povestný frivolnosťou v správaní a svojou ľúbostnou poéziou vplýval na úpadok mravov, vo svojej básni oslavuje matku Niobu, ktorá mala sedem synov a sedem dcér a posmieva sa Latine, ktorá – hoci bohyňa – mala len dve deti. Rozvody boli v starom Ríme po celé stáročia veľmi zriedkavé.

 

K úpadku rodinného života a vedno s ním k upúšťaniu od pôvodnej mravnej prísnosti dochádzalo predovšetkým v období cisárov, v období rozvoja Rímskej ríše. Hoci cisár Augustus dokázal vybudovať z dreveného Ríma mramorový a všemožne sa snažil obnoviť starorímske cnosti, nedokázal zamedziť úpadku mravov a rozvratu štátu, ktorého fundament – rodina a manželstvo – bol už celkom vážne narušený. Rimania a Rimanky radšej holdovali pôžitkom a nerestiam, ako by uzatvárali manželstvá; rástol i počet bezdetných manželstiev alebo manželstiev jednodetných. Cisár Augustus sa preto rozhodol urobiť niekoľko závažných opatrení, aby upevnil manželstvo a rodinu.

Mnohodetným rodinám poskytoval rozličné výhody a prísne stíhal napríklad starých mládencov, ktorým nedovoľoval zúčastňovať sa na zábavách, hrách a iných verejných podujatiach. Všetky tieto a iné opatrenia však už neboli v stave zachrániť kedysi mocnú Rímsku ríšu pred úpadkom. V zápolení prežitého poriadku s novým, vtedy sa rodiacim spoločenským poriadkom, ktorý prinášalo kresťanstvo, aj pyšné Rímske impérium podľahlo.

Kresťanstvo svojím učením o rovnosti všetkých ľudí pred Bohom a svojím mariánskym kultom malo znovu pozdvihnúť ženu a najmä matku na vysoký a čestný piedestál...

Dnes je

restauracie na kysuciach5

akcie tipy na kysuciach5

inzerat zastupca sefredaktorky mykysuce


STE NA FACEBOOKU? Staňte sa priateľom Kysúc

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby